Valná hromada fotbalového klubu AFK Pečky

19.12.2016 14:02

Fotbalový klub AFK Pečky pořádá 28. ledna 2017 valnou hromadu. Začátek akce je v budově ZUŠ Pečky v 17 hodin.

 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu a předsednictva VH

3. Volba komisí

4. Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců v sezóně 2015/2016

5. Zpráva o činnosti organizace za rok 2016

6. Zpráva o hospodaření za rok 2016

7. Zpráva revizní komise

8. Zprávy mužstev za rok 2016

9. Diskuze

10. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení

 

Srdečně zveme všechny členy a příznivce AFK.