1.Výzva k úhradě pro členy FAČR

17.03.2013 12:39

Výzva FAČR všem členům, kteří do dnešního dne neuhradili členský příspěvek pro rok 2013, aby tak učinili nejpozději do 31.3.2013. Pokud tak neučiní, budou vymazáni z členské evidence FAČR. Více na   https://clenstvi.fotbal.cz/vyzva1/325 .