Dotace

07.08.2020 09:04
Fotbalový klub AFK Pečky obdržel v roce 2020 z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu sportu a volného času, Podpora sportovních a volnočasových aktivit, neinvestiční dotaci ve výši 92 tisíc Kč, určené k obnově sportovního zařízení. Projekt byl realizován nákupem 2 ks...
07.08.2020 09:03
Fotbalový klub AFK Pečky obdržel v roce 2020 z dotačního programu MŠMT MŮJ KLUB finanční prostředky ve výši 345 tisíc Kč určené zejména na sportovní aktivity dětí a mládeže, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce klubu, údržbu a provoz sportovních zařízení.
30.06.2017 15:25
V měsíci červen 2017 obdžel fotbalový klub AFK Pečky v rámci dotačního programu MŠMT finanční prostředky v hodnotě 212 tisíc Kč na projekt "GOOL pro radost z pohybu". Finance byly využity k motivaci trenérů mládežnických týmů, pokrytí materiálních a provozních nákladů, a zabezpečení sportovní...