Dotace ze státního rozpočtu České republiky - Národní sportovní agentura

04.01.2023 06:54

Fotbalový klub AFK Pečky obdržel v roce 2022 dotaci ve výši 342 630,00 Kč, v rámci výzvy 14/2021 Můj klub 2022, č.j.: NSA-0058/2021/A/65.

Dotace je poskytnuta na:

- sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let
- zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce
- činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu či výpůjčce, užívání, pachtu a to však do max výše 50% celkové výše poskytnuté dotace