Nadace České pošty

22.05.2023 09:56

Poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč na nákup tréninkových pomůcek pro děti.

www.nadaceceskeposty.cz