Přihlášky do soutěží

06.06.2012 21:20

Termín přihlášek do krajských soutěží 8.6.2012, do okresních soutěží 25.6.2012.