Přihlášky do soutěží

25.06.2012 21:10

A mužstvo - OP, hrací den sobota

B mužstvo - III.třída, neděle

Dorost - I.A.třída, neděle dopo

Ml.žáci - OP, neděle odpo

St.přípravka - OP, pondělí

Ml.přípravka . OP, středa