Valná hromada 2024

12.12.2023 06:20

V sobotu 20. ledna 2024 od 17 hodin se v budově Městského kulturního střediska v Pečkách bude konat výroční zasedání valné hromady AFK Pečky. Všichni jste srdečně zváni.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu a předsednictva VH
 3. Volba komisí
 4. Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců v sezóně 2022/2023
 5. Zpráva o činnosti organizace za rok 2023
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2023 a výhled na rok 2024
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zprávy mužstev za rok 2023
 9. Diskuse
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Volby do výkonného výboru a do kontrolní komise
 12. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
 13. Závěr