Valná hromada AFK Pečky 2020

03.01.2020 11:27

Opět po roce Vás zveme na Valnou hromadu fotbalového klubu AFK Pečky.

Sobota 18. ledna 2020 od 17 hodin v budově ZUŠ v Pečkách.

PROGRAM  JEDNÁNÍ:

1.Zahájení
2.Schválení jednacího řádu a předsednictva VH
3.Volba komisí
4.Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců v sezóně 2018/2019
5.Zpráva o činnosti organizace za rok 2019
6.Zpráva o hospodaření za rok 2019 a výhled 2020
7.Zpráva kontrolní komise
8.Zprávy mužstev za rok 2019
9.Zpráva mandátové komise
10.Diskuze
11.Volby: do výkonného výboru, do kontrolní komise
12.Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
13.Závěr