Valná hromada AFK Pečky se bude konat 28. ledna 2023

04.01.2023 07:00

V sobotu 28.01.2023 od 18:00 hodin se v budově Městské knihovny Svatopluka Čecha v Pečkách bude konat výroční zasedání valné hromady AFK Pečky.

Program jednání VH:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího řádu a předsednictva VH

3. Volba komisí

4. Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců v sezóně 2021/2022

5. Zpráva o činnosti organizace za rok 2022

6. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a výhled na rok 2023

7. Zpráva kontrolní komise

8. Zprávy mužstev za rok 2022

9. Diskuze

10. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení