Vedoucí A mužstva

22.08.2012 08:32

Funkci vedoucího A mužstva bude vykonávat František Mecera.