Výroční schůze 2017

09.02.2017 07:53

Výroční valná hromada AFK Pečky

V sobotu 28. 1. 2017 se od 17:00 hodin, v budově ZUŠ Pečky, konala výroční schůze Amatérského fotbalového klubu Pečky. Po zahájení a schválení jednacího řádu, proběhla nejsledovanější část programu, neboť byli vyhlašováni nejúspěšnější sportovci našeho klubu za uplynulou sezónu 2015/2016. Ze všech věkových kategoriích od přípravek až po dospělé, AFK ocenilo 17 fotbalistů, za nejvíce branek v soutěži a za vzornou reprezentaci klubu. Po této slavnostní chvíli, které se účastnilo celkem 46 přítomných, následovalo hodnocení činnosti organizace přednesené předsedou panem Jaroslavem Lukášem a zprávu o hospodaření za rok 2016 a finanční úvahu na rok 2017 předložil pan Zdeněk Buřič. Sportovní výkony jednotlivých mužstev za rok 2016 zhodnotili samotní trenéři a zejména v mládežnických kategoriích jsme mohli zaznamenat zajímavé dílčí úspěchy. Po krátké diskuzi byli účastníci seznámeni s návrhem usnesení, v kterém se AFK zavázalo k plnění nemalého množství úkolů pro budoucí období, kromě jiného i přípravy oslav 110 výročí od založení fotbalového klubu, kterého dosáhneme v příštím roce. Všem zúčastněným patří poděkování, že si našli čas a projevili zájem o dění fotbalového klubu.

Nejúspěšnějšími sportovci AFK Pečky v sezóně 2015/2016 byli :

 

Michal Dekastello,  nejlepší střelec mužstva přípravky r. 2008

Tomáš Müller,  nejlepší střelec mužstva přípravky r. 2007

Jan Pošík, za vzornou účast v mužstvu mladší přípravky

Matyáš Středa, nejlepší střelec mužstva přípravky r. 2006

Vojtěch Kozák, nejlepší střelec mužstva přípravky r. 2005

David Vrba, za vzornou účast v mužstvu starší přípravky

Filip Horák, nejlepší střelec mužstva žáků r. 2004

Patrik Műller, nejlepší střelec mužstva žáků r. 2003

Martin Zradička, za vzornou účast v mužstvu mladších žáků

Tomáš Holub, nejlepší střelec mužstva starších žáků

Karel Svobodník, za vzornou účast v mužstvu starších žáků

Michal Ontl, nejlepší střelec mužstva dorostu

Ondřej Richter, za vzornou účast v mužstvu dorostu

Bedřich Novotný, nejlepší střelec B mužstva dospělých

Štěpán Růžička, nejlepší střelec A mužstva dospělých

Michal Modrovič, za vzornou účast v mužstvu dospělých

Všem oceněným fotbalistům patří gratulace k dosažení vynikajících sportovních úspěchů a ostatním členům poděkování za aktivní činnost v organizaci.

 

Fotbalové dění sledujte na našich internetových stránkách www.afkpecky.cz a na Facebooku AFK.

 

Fotografie z valné hromady na Facebooku AFK Pečky - zde