Výroční valná hromada AFK Pečky

13.02.2020 07:26

V sobotu 18. 1. 2020 se v budově ZUŠ Pečky konala výroční schůze Amatérského fotbalového klubu Pečky.

V programu svolané valné hromady byly tentokrát kromě tradičního hodnocení činnosti klubu také volby do nového výkonného výboru. Nejprve však došlo k předávání cen nejúspěšnějším sportovcům uplynulé sezóny 2018/2019. Od kategorie přípravek až po dospělé převzalo ocenění celkem 15 sportovců za nejvíce vstřelených branek a za vzornou reprezentaci klubu.

V dalších bodech pak předseda Jaroslav Lukáš seznámil přítomné se svým hodnocením sportovní stránky uplynulého fotbalového roku, zmínil činnost vedení klubu především v úspěšných investicích do sportovního areálu a zároveň přiblížil další potřeby rekonstrukce objektů. V této souvislosti vyzdvihl spolupráci s městským úřadem a našimi partnery, bez jejichž pomoci by nebylo možné některé věci realizovat.

Dále se ze zprávy o hospodaření za rok 2019, přednesené Zdeňkem Buřičem, mohli přítomní dozvědět o nejvýznamnějších příjmech a výdajích klubu, a celkově dosaženém kladném hospodářském výsledku. Pro následující období 2020 valná hromada schválila návrh vyrovnaného rozpočtu.

Zajímavý blok vlastních hodnocení sportovních výkonů jednotlivých družstev pak prezentovali trenéři všech kategorií, počínaje předpřípravkou až po výsledky dospělých. Zejména v nejmladší kategorii byla přítomnými oceněna dobrá práce s dětmi a přístup našich trenérů.

Po krátké diskuzi došlo k volbám do výkonného výboru, do kterého kandidovali Jaroslav Lukáš, Zdeněk Buřič, Jaroslav Vorlíček, Štěpán Růžička, Tomáš Švára, Ondřej Soukup a Aleš Staněk. Všichni jmenovaní dostali od hlasujících mandát vést fotbalový klub AFK Pečky i v následujícím čtyřletém období. V následně schváleném návrhu usnesení, se vedení AFK zavázalo k plnění nemalého množství úkolů, přičemž prioritou zůstává vytváření materiálních a organizačních podmínek pro provozování sportovní činnosti, práce s mládeží, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, a vytváření projektů ke zlepšení zázemí v areálu.

Všem 55 účastníkům výroční schůze patří poděkování, že si našli čas a projevili zájem o dění fotbalového klubu.

Nejúspěšnější sportovci AFK Pečky v sezóně 2018/2019 :

 

1. Luciána Salerno, nejlepší střelkyně mužstva mladší přípravky r.2010/2011

2. Matyáš Felix, nejlepší střelec mužstva mladší přípravky r.2010

3. Lukáš Krupka, za vzornou účast v mužstvu mladší přípravky

4. Dominik Holý, nejlepší střelec mužstva starší přípravky r.2009

5. Jan Sláma, nejlepší střelec mužstva starší přípravky r.2008

6. Prokop Litomyský, za vzornou účast v mužstvu starší přípravky

7. Tomáš Müller, nejlepší střelec mužstva mladších žáků

8. Oliver Stuchlík, za vzornou účast v mužstvu mladších žáků

9. Ondřej Majer, nejlepší střelec mužstva starších žáků

10. Jaroslav Pošík, za vzornou účast v mužstvu starších žáků

11. Lukáš Novák, nejlepší střelec mužstva dorostu

12. Kryštof Helák, za vzornou účast v mužstvu dorostu

13. Filip Bortlík, nejlepší střelec B mužstva dospělých

14. Štěpán Růžička, nejlepší střelec A mužstva dospělých

15. Michal Modrovič, za vzornou účast v A mužstvu dospělých

Oceněným fotbalistům patří gratulace k dosažení vynikajících sportovních úspěchů.

 

Na prvním zasedání nově zvolených členů výkonného výboru dne 20. 1. 2020 byl předsedou fotbalového klubu AFK Pečky zvolen Jaroslav Lukáš.